E L A N

07.06.2021-ci il tarixində saat 1400-da

 

“Milli Nüvə Tədqiqatları Mərkəzi” QSC-nin əməkdaşı, elmi işçi Qəribli Aydan Adil qızının “Epitermal neytronların nano-silisiumda nüvələrdən səpilmə və radiasion tutulmaları nəticəsində defektəmələgəlmə prosesləri” mövzusunda 2207.01–“Atom və nüvə fizikası” və 2222.01–“Nanoquruluşların fizikası və texnologiyası” ixtisasları üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin BFD 1.36 Dissertasiya Şurasında onlayn müdafiəsi keçiriləcək.

 

Maraqlananların ZOOM platformasından daxil olması üçün məlumat:

 

Konfransın identifikatoru: 914 894 0687

 

İcazə kodu: amea2021