Dinc məqsədli nüvə elmləri, enerjisi və texnologiyaları!

Struktur

Texniki direktor

Aparat rəhbəri

Sədr müavini

Sədr müavini

Sədr

Elmi katib

Aparat rəhbərinin müavini

Hüquq və insan resursları şöbəsi

Maliyyə-iqtisad və mühasibat uçotu şöbəsi

Ümumi işlər şöbəsi

İnformasiya və beynəlxalq layihələr şöbəsi

Təsərrüfat və Təchizat şöbəsi

Avtonəqliy-
yat şöbəsi

Sürətləndirici və Radioizotop Mənşəli Şüa Mənbələri bölməsi

Elmi-təcrübi və texnoloji bölmə

Elmi Tədqiqat Bölməsi

Proton və izotop sürətləndiricisi qurğusu

Elektron Sürətləndiricisi qurğusu

Radioizotop şüa mənbəyi qurğusu

Sterilizasiya məqsədli qamma şüalanma kompleksi

Tədqiqat nüvə reaktoru kompleksi

Nüvə Fizikası Şöbəsi

Nüvə yanacaqları, materialları və energetikası şöbəsi

Radioizotop
və Nüvə Spektroskopi-
yası Şöbəsi

Radiasiya materialşü-
naslığlı və radiasyon nanotexnalo-
giya şöbəsi

İnnovasiya və cihazqayırma şöbəsi

Dozimetriya qrupu

Mikrobiologiya qrupu

Ekspedisiya və mobil monitorinq sektoru